Piyasadan haberler

ALKIM, 25 Kasım 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Eskişehir'deki Krom madeni ve buradaki konsantre teçhizatının Konya Krom Mağnezit şirketine anlaşma yapılması ve satışı için genel müdürlüğüne yetki verilmiştir. AYDEM, Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi ola...

ALKIM, 25 Kasım 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Eskişehir'deki Krom madeni ve buradaki konsantre teçhizatının Konya Krom Mağnezit şirketine anlaşma yapılması ve satışı için genel müdürlüğüne yetki verilmiştir.

AYDEM, Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesinde daha önce imzacı konumunda olan Aydem Yenilenebilir Enerji, bu alandaki adımlarına bir yenisini daha ekleyerek statüsünü katılımcı seviyesine yükseltmiştir.

BIOEN, Şirket tarafından Gönüllü Emisyon Azaltımı Sertifikalarının sağlayıcı kuruluşlardan biri olan VERRA/Verified Carbon Standard ("VCS") sertifikasyon mekanizması altında karbon sertifikası projelerinin sertifikalandırılma süreci yürütülmektedir. Şirketin bağlı ortakları olan İzmir Novtek Enerji Üretim A.Ş.'nin İzmir Harmandalı Tesisi, Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Uşak Tesisi, İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin Bergama İzmir Tesisi, Serenti Enerji A.Ş.'nin Giresun Tesisi, Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin Malatya Kapıkaya Tesisi ve İnegöl-2 Tesisi, MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.'nin Aksaray Tesisinde ve yine Şirketin iştiraki olan Landfill Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Balıkesir Tesisinde VCS karbon sertifika süreçlerinin tamamlanması için sözleşmeler tamamlanmıştır. 2022 yılı içerisinde VCS karbon sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması, karbon sertifikası temini ile karbon ticareti faaliyetleri yapılması ve ilgili faaliyetlerden gelir elde edilmesi planlanmakta olup, Şirket tarafından gelişmeler ile ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.

BOBET, İstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu ada lokasyonunda yer alan 2.280 adet konut , 70 adet villa ,1 adet Ticaret binası, 1 adet Ofis Binası, 1 adet Sosyal Tesisi içeren Tema İstanbul 2 Projesi için Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile Hazır beton tedariki için görüşmelere başlanmıştır.

BOBET, Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile İstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu adada yer alan Tema İstanbul-2 Projesi hazır beton tedariki için görüşmelere başlanmış olup ilgili lokasyonda mobil hazır beton üretim santrali kurulmasına, Ayrıca 2020 yılında hazır beton tedarik sözleşmesi yapılan ve halihazırda devam eden Halkalı-Yeni Havalimanı Metro inşaatı hazır beton tedariki için Arnavutköy tesislerine ilave olarak hem mevcut devam eden projeye hem de piyasaya hizmet vermek amacıyla Kayaşehir Olimpiyat Stadı yanında yer alan lokasyonda mobil hazır beton santrali kurulmasına 25.11.2021 tarihi itibariyle oy birliği ile karar vermiştir.

FRIGO, 15.04.2021 tarihinde almış olduğu yatırım teşvik belgesi kapsamında 12.999.827.-TL 'lik yatırım yapılmıştır. Gelecek döneme ilişkin yapılan planlamalar doğrultusunda, yeni yatırımlar üzerinde çalışmaktadır.

GENIL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde şirket hakkında aşağıdaki ilan yayınlanmıştır. Ankara ili Sincan, ilçesi ASO 2. VE 3. Organize Sanayi Bölgesi, Alcı OSB Mahallesi, 2013. Cadde, NO: 24 mevkiindeki GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından yapılması planlanan Farmasötik Müstahzarlar Üretimi Alan ve Kapasite Artışı (Tablet ve film (16.700.000 kutu), Sert jelatin kapsül (4.080.000 kutu), Steril likid flakon (38.250.000 kutu), Steril liyofilize flakon (100.000.000 kutu) , Şırınga/Kartuş (24.480.000 kutu), Steril ampul (25.000.000 kutu) projesi ile ilgili olarak ANKARA Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Süreci başlamıştır.

GENTS, Şirket, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilen, 3 yıl süreli, Gümrük vergisi muafiyeti - KDV istisnası destek unsurlarını taşıyan 4.218 KW Elektrik Enerjisi Üretimi konulu 22.768.846 TL sabit yatırım içeren yatırım teşvik belgesi almıştır.

GESAN, Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile TEİAŞ arasında, 19.10.2120 tarihinde gerçekleşen 2021/562920 ihale nolu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "ITM-385 referanslı 154kV Tufanbeyli OSB TM Tevsiat (ADANA) Yapım İşi" ihalesi için sözleşme imzalanmıştır. İhale bedeli 32.411.982,00-TL'dir.

HDFGS, 09.11.2021 tarihinde KAP'da duyurulan Yönetim Kurulu Kararına istinaden; Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri ile iştigal eden Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş. ‘nin 56.180,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 59.386,00 TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %1'ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 600.- adet D grubu paya, 700.000 TL bedel ödenerek iştirak edilmiştir.

ISSEN, Şirket, Ege İhracatçılar Birliği tarafından 24.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde 2020 yılında "Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği" üyeleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü firma ödülünü almıştır.

KLN,KLNMA, Banka ile Agence Française de Développement (AFD) arasında; yapılması planlanan 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı tahsisli satış işlemi (private placement ) için 24 Kasım 2021'de bir ön protokol imzalanmıştır. Tahvil, Bankanın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan güçlü bağlılığını gösteren, Banka'nın Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi ile uyumlu olarak yapılandırılacaktır.

KONKA, Konya Kağıt payları, 26/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 130.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

METUR, 11.11.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığı özel durum açıklamasında özetle, Denizli ili, Çal İlçesi'nde 6 adet tesisten oluşan toplam 3,87 Mw gücündeki güneş enerjisi santrallerinin ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma haklarının şirket tarafından 2 etapta devir alınmasına yönelik sözleşme Devir Sözleşmesi imzalandığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda ilk etapta 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin ve bu santralin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları arazi bedeli, ve yüzde 18 KDV dahil olmak üzere 1.423.004 USD bedelle devir alınmasına ilişkin işlemlere başlanmış olup, söz konusu devir işlemleri kapsamında menkul ve gayrimenkul varlıkların devri tamamlanmış, bağlantı anlaşmasının devriyle beraber ilk etapta planlanan devir işlemleri tamamlanacaktır. Bu çerçevede ilk etapta planlanan devrin Kasım ayı sonu veya Aralık ayı başı itibariyle tamamlanması için herhangi bir engel görülememektedir. Öte yandan, Devir Sözleşmesi uyarınca, ikinci etapta, 2022 yılı Nisan Mayıs aylarında devralınması planlanan 5 adet tesisten oluşan toplam 2,83 Mw güneş enerjisi santralleri ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanlarının arazi bedelleri ve yüzde18 KDV dahil olmak üzere 4.175.900 USD karşılığında devralınmasından satıcı taraf ile uzlaşmaya varılarak vazgeçilmiştir. Ayrıca 11.11.2021 tarihli KAP açıklamasında İkinci etap kapsamındaki devrin finansmanı için Şirketin bir sermaye artırımı planı olduğu ifade edilmişti. Söz konusu devirden vazgeçilmiş olması nedeniyle sermaye artırımı planından da vazgeçilmiştir.

NTGAZ, Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları Yönetim Kurulunun 24.11.2021 tarih ve 2021/61 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

BANVT,Şirketin Yönetim Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli ve 2021/27 sayılı kararı uyarınca Banvit'in yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Patricio Santiago Rohner yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Fadi Felfeli'nin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.

OSTIM, 08.11.2021 tarihli KAP açıklaması ile Şirketin kaynaklarının "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na (GSYF) yatırım yapılarak değerlendirilmesinin, Şirkete finansal ve stratejik katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda gerekli araştırmaların ve görüşmelerin yapılması hususu kamuoyuna duyurulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; - GSYF'ye yatırım yapılmasının Şirkete finansal ve stratejik açıdan fayda sağlayacağına, GSFY'ye yapılacak yatırım bedelinin 01.03.2021-15.03.2021 tarihleri arasında yapılan bedelli sermaye artışından elde edilen kaynaktan karşılanmasına, - Kurulacak GSYF'ye Şirketin yatırım yapması için Albaraka Portföy Yatırım A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına, - Kurulacak GSYF'ye Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin de Şirketin yapacağı yatırımın %25'i oranında katkı payı sağlamasına, Fon'un beraber yönetilmesine, - Kurulacak GSYF için SPK'dan izin alındıktan ve diğer mevzuat hükümleri yerine getirildikten sonra Şirket olarak birinci yıl için 10 Milyon TL, ikinci yıl için 10 Milyon TL olmak üzere toplam 20 Milyon TL yatırım taahhüdünde bulunulmasına, - İşlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Karar verilmiştir. Alınan karar doğrultusunda, kurulacak GSYF'ye Şirket olarak yatırım yapılması amacı ile Albaraka Portföy A.Ş. ile 25.11.2021 itibari ile Sözleşme imzalanmış olup gerekli çalışmalara başlanmıştır.

OYAYO, Şirketin Yönetim Kurulu'nun 01/11/2021 tarih 2021/08 sayılı toplantısında; Şirketin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Esas Sözleşmesinin 11 inci maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.

PIT,ETILR, Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından 11.11.2021 - 24.11.2021 tarihleri arasından Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş payları için gerçekleştirmiş olduğu gönüllü pay alım teklifi işlemleri sonucunda Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 13 yatırımcıdan 633.144 TL nominal değerli pay alarak Mehmet Hilmi Soylu için %27.12, İzzettin Kaplan için ise %14.36 hissedarlık oranına ulaşmıştır. Pay alım teklifi süreci sonunda Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

PGSUS, %50 iştirak payına sahip olduğu Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verildiği 02.07.2021 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. Halka arza ilişkin taslak izahname onayı için bugün Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru gerçekleştirilmiştir. Halka arz işlemleri ve pay izahnamesinin nihai hale gelmesi Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabidir.

POLTK, Şirket, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirket faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına, üyelerinin İSG Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmasına karar verilmiştir.

SISE, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şişecam'ın Amerika Doğal Soda Küllü yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verdiği 24/11/2021 tarihli yorumunda, yatırımlarının kısa vadede borçluluğu artıracak olsa da uzun dönemde rekabet avantajı yaratacağını ifade ederek, Şirketin kredi notunu "B2" ve görünümünü "negatif" olarak korumuştur.

SKTAS, Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) BBB , Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A3 olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir. SNKRN, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ile ICD Teknoloji Yazılım Medya Limited Şirketi arasında, ''E-TUTANAK KURUMLARARASI VERİMLİLİK PROJESİ ‘' kapsamında kullanılması amacıyla hazırlanan, E-Tutanak Yazılımının satışı işlerine dair ticari sözleşme 30.400.000 TL ( Otuzmilyondörtyüzbin Türk Lirası) bedel üzerinden 25 Kasım 2021 tarihinde imzalanmıştır. İşin kapsamı; yazılım hazırlama ve kurumlarda uygulaması işleridir

ULUUN, Kredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından şirkete yatırım yapılabilir notu "A / Stabil" kredi derecelendirme notu verilmiştir.

 VAKBN,TVB, 11.11.2021 tarihli KAP açıklaması ile Banka tarafından kurulacağı belirtilen 100.000.000-TL sermayeli Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 25.11.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

 YKSLN, Tedarikçileri arasında yer alan ve sıvı çelikten dövülmüş çelik temin ettiği tedarikçilerden biri olan MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) ile 2020 yılında yapılan ve daha sonra 2021 yılında yeniden müzakere edilerek güncellenen işbirliği anlaşması ilgili kurumun içsel dinamiklerine ve kendi iç organizasyonunda yaşanan değişikliğe bağlı olarak geçici süreyle askıya alınmıştır. 16.03.2021 tarihli KAP açıklamasında, Şirket ile MKEK arasında sürdürülen iş birliği anlaşmasının her iki kurumun menfaatleri doğrultusunda güncellendiğini, güncellenen anlaşma ile birlikte Şirketin hali hazırda ithal etmekte olduğu bazı çelik hammaddelerin yerlileşmesini ve bu sayede hammadde tedarikinde göreceli olarak döviz kur riskinin azalmasını hedeflediği belirtilmişti. Güncellenen anlaşmaya göre minimum 4.000.000 TL – 8.000.000 TL teminat mektubu ve minimum 2.000 ton – 3.000 ton alım taahhüdü bulunmaktadır. Şirket bu taahhütlerini yerine getirmiştir ancak ilgili tedarikçiden 2021 yılında sipariş ettiği hammaddenin halen yarıdan fazlası tarafına teslim edilememiştir. Sürekli olarak teslimatların gecikmesi ve MKEK'nin çelik üretimi konusundaki yetersizliği nedeniyle satış gelirlerinin içindeki payı oldukça düşük kalmıştır. Uzun termin süreleri ve tedarikçi tarafında yaşanan gecikmeler nedeniyle tedarik zinciri yönetiminde aksamalar olmaması adına bahsi geçen tedarikçinin alternatifi olarak başka kurumlar ile gerekli işbirliği zaten çok önceden geliştirilmiştir.

Sonuç olarak; Şirket,tedarikçi nezdinde yaşanan içsel sorunlar ve üretimdeki gecikmelere bağlı olarak ilgili tedarikçiden istenilen verimi alamamıştır. Bu bağlamda Şirket, askıya alınmış olan işbirliği anlaşmasını 2022 yılı için yeniden müzakere edilerek devreye alınabileceği gibi tümüyle işbirliğini sonlandırmanın da söz konusu olabildiğini, Ayrıca, Şirketin hali hazırda MKEK'ye alternatif olarak çalıştığı birçok tedarikçi ile kuvvetli ilişkileri bulunmakta olup bu anlaşmanın askıya alınmasının tedarik zincirlerinde herhangi bir aksamaya neden olmayacağını belirtmiştir.

ISSEN… Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 15.500.000 TL tutarında artırılması suretiyle 141.465.993,92 TL'ye çıkartılmasına ve halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 2021/54 sayılı bültenin olumlu kararı üzerine, 15.500.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin İzahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır. Yönetim Kurulu; sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirket Sermayesi" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

26 Kas 2021 - 08:31 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak RHA AJANS Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan RHA AJANS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler RHA AJANS editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı RHA AJANS değil haberi geçen ajanstır.