TOKİ Maşuk’ta 426 Adet Alt gelir konutu satışa sundu

(Ruha Haber Ajansı/RHA)-Toki, Şanlıurfa Maşukta inşa ettiği projesinden 426 konutu kura yöntemiyle satışa sundu. Şanlıurfa Maşuk Toki konutları Satışa sunuldu.Toki’nin Şanlıurfa Maşukta inşa ettiği projesinde 426 konutu, kura yöntemiyle satışa sundu. 1+1 ve 2+1 oda sayısında konut seçeneği bulunan

(Ruha Haber Ajansı/RHA)-Toki, Şanlıurfa Maşukta inşa ettiği projesinden 426 konutu kura yöntemiyle satışa sundu.
Şanlıurfa Maşuk Toki konutları Satışa sunuldu.Toki’nin Şanlıurfa Maşukta inşa ettiği projesinde 426 konutu, kura yöntemiyle satışa sundu. 1+1 ve 2+1 oda sayısında konut seçeneği bulunan Maşuk Toki konutlarında fiyatlar 81.739 liradan başlıyor.Başvurular 29 Ocak – 09 Şubat 2018tarihleri arasında yapılıyor. İşte detaylar:

T.C. BAŞBAKANLIK

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA MERKEZ MAŞUK BÖLGESİ 5. BÖLGE 2. ETAP 642 ADET KONUT

ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Proje Adı: ŞANLIURFA MERKEZ MAŞUK BÖLGESİ 5. BÖLGE 2. ETAP 642 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1+1 konut 16 adet ,2+1 konut 410 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 29 Ocak 2018 – 09 Şubat 2018

Başvuru Bedeli: 1000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler

Başvuru alınacak konut tipleri: 1+1,2+1

Kura Tarihi: 22 Şubat 2018

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. İpekyolu/Şanlıurfa
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 05 Mart 2018 – 23 Mart 2018 arasında
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 02 Nisan 2018 – 06 Nisan 2018 arasında
(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir;
1)“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi (Sosyal Güvenlik Kurumundan
alınmış Hak Sahipliği Belgesi olan)
2)“En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi
3)“Diğer alıcı adayları” kategorisi

1) BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması,
 Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3
(üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
 Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun
bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve
Yetimleri kategorisi hariç )
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
 Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3200.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki
çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en
fazla 3200.00TL olması gerekmektedir.)
5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet
başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

2) BAŞVURU İŞLEMLERİ, GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU BEDELİ İADESİ:

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Ayrıca,
 Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları
“Belgeyi”
 Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının
fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli
olduğuna dair) “Belgeyi”
2. Başvuru Formu,
 Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
 Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
3. Başvuru işlemleri sırasında alıcı adaylarından başvuru sırasında başvuru bedeli alınacaktır.(Şehit Aileleri, Terör,
Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi:
 Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 26 Şubat 2018 tarihinden itibaren,
 Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini
26 Mart 2018 tarihinden itibaren,
 Yedek hak sahipleri 09 Nisan 2018 tarihinden itibaren TC. Ziraat Bankası AŞ. yetkili Şube’lerinden geri
alabilecektir.
Başvuru Formu ile yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz
edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

3) ÖDEME BİLGİLERİ:

Peşinat ve Vade Seçenekleri:%12 peşinat bedeli için 180 ay vade
Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay
Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir
Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)
Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en
düşük olan (Şehit Ailesi Kategorisi hariç)
İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
1. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile
taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
2. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi; faizsiz konut kredisinden
faydalanacak hak sahipleri; Tahsis edilen kredi tutarı konut peşinatına sayılacak, bakiye borç kalması
durumunda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.
3. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi; faizsiz konut kredisinden
faydalanmayacak hak sahipleri; Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli satılacaktır.
4. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden
yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
5. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
aşağıda sunulmaktadır.

4 ) EN DÜŞÜK- EN YÜKSEK KONUT BEDELİ / VADE SEÇENEKLERİ:

KONUT TİPİ
KONUT FİYATI (TL)
EN DÜŞÜK-EN
YÜKSEK
SATIŞ TARİHİNDE
ÖDENECEK PEŞİNAT (TL)
VADE
(AY)
BAŞLANGIÇ
TAKSİDİ
(TL)
Brüt Alan
76.18 m
Net Alan
52.7 m
(1+1)
(16 adet)
81.739,00 %12 9.808,68 180 399,61
97.061,00 %12 11.647,32 180 474,52
Brüt Alan
97 m
Net Alan
69.2 m
(2+1)
(410 adet)
104.084,00 %12 12.490,08 180 508,86
136.599,00 %12 16.391,88 180 667,82

5) KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde
gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile
belirlenecektir.
3. Kura sırasında 1+1 konutlar için 10 adet, 2+1 konutlar için 200 adet yedek alıcı belirlenecektir.
4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru
şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve
ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği
bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.
5. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri: Kuraya girmeden konut alma hakkı
tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
6. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar (1+1 konutlarda 1 adet ,2+1 konutlarda 21 adet ) kontenjan
ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru
sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
7. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde
kura ile belirlenecektir.
8. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut
değişikliği) yapabileceklerdir.

6) SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞME AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK

BELGELER:

Sözleşme imzalama tarih ve yeri yukarıda belirtilmiştir.
Sözleşme aşamasında ibraz edilecek belgeler:
1. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracaklar
haricinde başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar
için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge.
2. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların
başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için Nüfus
Müdürlüklerinden alınacak son 3 (üç) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge.
3. Hane halkı gelirinin en fazla net 3200.00TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
 Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları sosyal
güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.)
 Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge
 Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.
Faizsiz konut kredisi kullanacak şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri sözleşme
imzalama işlemleri,
a) Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri arasında, sözleşme imzalanacak banka şubesinde “Konut
Tahsis Belgesi”ni imzalayacaklardır. “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişisel bilgiler ile
birlikte kredi başvuruları Banka Şubesi tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na
iletilecektir.
b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka
şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat verilir. Aktarılacak olan kredi
tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri
uygulanır. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında
kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
c) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kredilerinin yetkili banka şubesine aktarımı
yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Faizsiz konut kredisi kullanmayacak şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, Asil hak
sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak
sözleşme imzalayacaklardır.Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut
satışı yapılacaktır. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut
teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

7) OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar
devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak
olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi
halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal
edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat
kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

8) YAPI RUHSAT TARİHİ

Proje yapı ruhsat tarihi:

9) CAYMA VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

10) KONUTUN TESLİM TARİHİ

Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 36′ Ay içerisinde teslim edilecektir.Satış bedelleri KDV hariç
bedeller olup, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun
teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç
bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

11) GENEL GİDERLERE KATILMA

Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
giderlerini ödemekle yükümlüdür.
İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası,www.toki.gov.trve Bilgi Hattı : 444 86 54

05 Şub 2018 - 21:15 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak RHA AJANS Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan RHA AJANS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler RHA AJANS editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı RHA AJANS değil haberi geçen ajanstır.