Piyasadan haberler

BOBET…Yönetim Kurulu'nun 23.06.2022 tarih 2022-34 sayılı kararı doğrultusunda İstanbul ili Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi Tahir Ağa Sokak N1/1 adresinde Hazır Beton Üretimi yapılan Ataşehir Şubesinin faaliyetine ara verildiğinden kapatılmasına karar verilmiştir....

TCELL…’’Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (güncel ünvanı Demirören Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.) tarafından, rekabet mevzuatına aykırılık iddiasıyla, toplam 110,5 milyon TL tutarındaki maddi tazminatın, 3 katına kadar takdir olunacak bir tazminat ve faiziyle birlikte tahsili talebiyle Şirketimiz aleyhine Haziran 2012'de bir dava açılmıştı. Bu davanın 22 Haziran 2022 tarihli duruşmasında mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 71,9 milyon TL tutarındaki zararın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 3 katı oranında takdiri ile birlikte hesaplanan toplam 215,6 milyon TL olarak, dava tarihinden itibaren hesaplanacak reeskont faiziyle birlikte davacıya ödenmesine; kalan kısım için ise davanın reddine karar vermiştir. Gerekçeli karar henüz Şirketimize tebliğ edilmemiş ve bu karar hakkında kanun yolları henüz tüketilmemiştir. Gerekçeli kararın tebliğinin akabinde, bariz hukuka aykırılıklar ihtiva eden bu ilk derece mahkemesi kararı hakkında Şirketimizce üst mahkemeye ve gerekli tüm kanun yollarına başvurulacaktır.’’

ULUUN…Şirketin bağlı ortaklığı Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Ankara'da bulunan üretim tesisi yapılan sözleşme gereği kiralık olarak kullanılmakta idi. Söz konusu tesis 22.06.2022 tarihinde Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından satın alınmıştır.

ULUUN…Şirketin Bağlı ortaklıklarından Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesinde 1.505 kWp kapasiteli Çatı+Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesinde ise 870 kWp kapasiteli Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla çağrı mektubu başvurusu yapılmış ve ön onay çıkmıştır.

INFO, IYF…’’Şirketimizin 16.12.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını, 26.04.2022 tarihinde yaptığı açıklama ile Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş sermayesinin 500.000.000 TL, ortaklık yapısının ise; Hedef Holding A.Ş. %20 (100.000.000 TL), Şirketimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (50.000.000 TL) şeklinde olacağını, 30.04.2022 tarihinde yaptığı açıklama ile ise 30.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşuna ilişkin başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Gelinen aşamada "HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş." nin kuruluş işlemleri tamamlanarak 23.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız faaliyet izni almak üzere BDDK nezdinde devam edecek olup, gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.’’

HDFGS…’’Şirketimizin 16.12.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını; 25.04.2022 tarihinde Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 500.000.000 TL olup, ortaklık yapısı ise; Şirketimiz, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %30 (150.000.000 TL) İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Hedef Holding A.Ş. %20 (100.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (50.000.000 TL) şeklinde olacağı, 30.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşuna ilişkin başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Gelinen aşamada "HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş." nin kuruluş işlemleri tamamlanarak 23.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız faaliyet izni almak üzere BDDK nezdinde devam edecek olup, gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.’’

HEDEF…‘’Şirketimizin 16.12.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını; 25.04.2022 tarihinde Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 500.000.000 TL olup, ortaklık yapısı ise; Şirketimiz Hedef Holding A.Ş. %20 (100.000.000 TL), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (50.000.000 TL) şeklinde olacağı, 30.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşuna ilişkin başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Gelinen aşamada "HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş." nin kuruluş işlemleri tamamlanarak 23.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız faaliyet izni almak üzere BDDK nezdinde devam edecek olup, gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.’’

BOBET…Yönetim Kurulu'nun 23.06.2022 tarih 2022-34 sayılı kararı doğrultusunda İstanbul ili Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi Tahir Ağa Sokak N1/1 adresinde Hazır Beton Üretimi yapılan Ataşehir Şubesinin faaliyetine ara verildiğinden kapatılmasına karar verilmiştir.

EKGYO… Şirket projelerinden "İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. & HB Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı na 23.06.2022 Perşembe günü yapılmıştır.

EKGYO… Şirket projelerinden "İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. na 22.06.2022 Çarşamba günü yapılmıştır.

MGROS… ‘’Şirketimiz tarafından 25 Şubat 2022 tarihli KAP açıklamasında duyurulduğu üzere, Rekabet Kurulu'nun şirketimize idari para cezası uygulanmasına yönelik 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararına karşı Şirketimiz tarafından yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır. Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından dava dosyası incelenerek itiraz yolu açık olmak üzere yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında, yukarıda bahsi geçen itiraz hakkı Şirketimiz tarafından kullanılacaktır. Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından alınan bu karar, yürütmenin durdurulmasına ilişkin olup, idari para cezasının iptaline ilişkin dava süreci ise devam etmektedir. Süreç ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklanacaktır.’’

DIRIT… ‘’Bilindiği üzere ;Şirketimiz adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binamız 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmış idi. Şirketimiz tarafından söz konusu satışa itiraz edilmiş ve bu itirazın sonucu olarak, ISPARTA İCRA HUKUK MAHKEMESİ nin 2022/320 esas sayılı dosyası ile itiraz değerlendirilmeye alınmıştır. Sözkonusu icra satışı ile ilgili olarak ilk dava tarihi 08.09.2022 tarihi olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla icra satışı hukuken kesinleşmemiş olup tapu sicilinde ilgili gayrimenkul hala şirketimiz adına kayıtlıdır. Ayrıca ilgili fabrika binasının kullanım hakları da halen şirketimize aittir. Davanın tarafımızca yakından takip edildiğini belirtir, gelişmeleri kamuyounun bilgilerinize sunarız.’’

HUBVC… ‘’Şirketimiz iştiraki PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.'nin ("PulpoAR") B2B odaklı AR çözümlerinin, ABD merkezli The Glimpse Group tarafından satın alınmasına ilişkin olarak 02.06.2022 tarihinde açıklama yapılmış, resmi sürecin henüz devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Gelinen noktada PulpoAR'ın The Glimpse Group ile sözleşme imzaladığı, 04 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan PulpoAR'ın olağanüstü genel kurulu ile işlemin ve detaylarının kesinlik kazanacağı bilgisi edinilmiştir. Genel Kurulun yapılması ile birlikte satın alma işlemine ve Şirketimizin pay sahipliğine ilişkin sonuçlar paylaşılacaktır.’’

EMKEL… 17.06.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında yer aldığı üzere Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları 3 yıl içerisinde 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutarında Şirketimiz hissesi alımına karar vermişlerdir. Bu kapsamda; Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş.'nin ortağı Aylin Arabul 22.06.2022 tarihinde 2,67-2,76 aralığında 273.260 TL'lik 101.000 lot EMKEL hissesi almıştır. 23.6.2022 tarihi itibariyle Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları tarafından 2,60-2,76 aralığında toplam 560.710 TL'lik 211.000 lot EMKEL hissesi alınmıştır.

SASA… ‘’Yönetim Kurulumuzun 16.02.2022 tarihli kararı doğrultusunda karbon ayak izimizi küçülterek Paris İklim Anlaşmasına (COP26) uyum sağlamak amacıyla, Adana merkez sahamızdaki binalarının çatılarına anahtar teslim Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile 23.06.2022 tarihinde Mühendislik, Ekipman Tedarik, Kurulum ve İşletmeye Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 11.350.000 USD'dir (on bir milyon üç yüz elli bin Amerikan Doları). Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %4 ile %5'i aralığındaki miktarının söz konusu santralden karşılanması planlanmaktadır.’’

CRFSA…’’Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin de aralarında bulunduğu perakende gıda ve temizlik ürünleri pazarında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca açılan soruşturmaya ilişkin olarak Şirketimize toplamda 142.469.772,07-TL tutarında idari para cezası verildiğine ilişkin karar Rekabet Kurulu tarafından açıklanmıştı. Buna istinaden, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi gereğince, idari para cezasının dörtte üçü nispetinde 106.852.329,05- TL tutarın Şirketimiz tarafından ödenip, anılan karar ve cezaya ilişkin olarak yürütmeyi durdurma talepli iptal davasının 10 Mart 2022 tarihinde açıldığı evvelce Şirketimiz tarafından duyurulmuştu. 21.06.2022 tarihinde e-tebliğ alınan karara göre, yürütmenin durdurulması istemimiz ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiş olup 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi nezdinde mezkur karara itiraz edilecektir. İdari para cezasının iptaline ilişkin yargılama ise devam etmektedir. Süreç ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklanacaktır.’’

BRKO… Şirket, maddi duran varlıkları üzerinde Gayri Menkul Geliştirme projeleri kapsamında, Niğde İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde mevcut 458 Ada 2,3,4,5,6,7 parsellerde bulunan toplam 450.000 metrekare büyüklükdeki gayri menkullerini, kismi veya tam bölünme yoluyla ikinci bir şirket uzerinde toplamaya karar vermistir. Kismi bölünme islemleri icin 22 Haziran 2022 tarihinde Niğde Asliye Hukuk Mahkemesine değerleme tespiti talebinde bulunulmuştur. Mahkeme bilirkişi raporu ve Yeminli Mali Müşavir raporu ile bölünme oranları tespit edilerek iki farklı şirket olarak ayrı işlem sırası açılması için kamu otoritelerine gerekli başvurular yapılacaktır. Önemli nitelikde işlem olması nedeniyle ayrılma hakkı doğması durumunda Genel Kurul onayına sunulacaktır. Gayrı Menkul Geliştirme şirketi kurulumu ve ünvanı bu süreç içerisinde belirlenecek olup, arazi üzerinde gerçekleştirilecek projeler için ruhsat ve imar çalışmaları yeni şirket üzerinden yapılacaktır.

GEDIK… Şirketin 11 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %15,81'ine sahip olduğumuz Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 11.069 adet payın; 6.954 adedinin 509.892,05 TL ile Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na, 4.115 adedinin ise 301.726,45 TL ile Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir.

KONTR… ‘’07.02.2022 tarihli Kap açıklamamızda; Escar Turizm Taşımacılık A.Ş. ile güç birliği yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." ünvanlı bir Şirketin 20 Milyon TL sermaye ve %40 Escar, %40 Kontrolmatik ortaklığı ile kurulması hakkında Yönetim Kurul'umuzca karar alındığı açıklanmıştı. Söz konusu şirket güncellenen ortaklık yapısıyla, Kontrolmatik %40 Escar %50 ortaklığıyla "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." unvanı ile kurulmuş olup 22.06.2022 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 22.06.2022 tarihli 10604 sayılı Ticare Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.’’

TMPOL… Şirket Yönetim Kurulu, 23.06.2022 tarihinde toplanmış olup buna göre Firma elektrik tüketiminin tamamını karşılamak ve oluşması durumunda üreteceği elektriği satmak amacıyla,Saha tipi Güneş Enerjisi Santrali kurmak için, Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mevkii, 119 Ada , 90 Nolu Parselin (yaklaşık 70.000 M2) 1.450.000,00 TL bedelle alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ESCAR… Şirketin 07.02.2022 ve 10.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile güç birliği yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." ünvanlı bir Şirketin 20 Milyon TL sermaye ile %50 Escar, %40 Kontrolmatik ortaklığı ile kurulacağı açıklanmıştı. Söz konusu şirket "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." unvanı ile kurulmuş olup 22.06.2022 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 22.06.2022 tarihli 10604 sayılı Ticare Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

MEGAP…Şirket hakim ortağı Eda ÖZHAN'ın 16.06.2022 tarihinde yapmış olduğu pay satışından elde edilen 17.984.433 TL hasılat işlem komisyonları düşüldükten sonra tamamı şirketimizin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere hesaplarımıza aktarılmıştır. İlgili tutar hakkında Eda ÖZHAN'a her hangi bir adat işlemi yapılmayacaktır.

MMCAS… Şirket ortaklarından Sayın Erdal GÖKHAN, şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 470.713,350 adet B Grubu imtiyazlı payını, borsa dışında Sayın Sümani GÜRLÜK' e devretmiş olup, ilgili pay devirleri şirketimizin pay defterine işlenmiştir.

GLCVY…’’Jilber Topuz tarafından T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/800 Esas Sayılı dosyası ile mesnetsiz iddialarla tazminat talebiyle Şirketimiz aleyhine açılan dava reddedilmiştir. İlk derece mahkemesinin kararı 21.06.2022 tarihinde kesinleşmiştir.’’

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

24 Haz 2022 - 09:06 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak RHA AJANS Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan RHA AJANS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler RHA AJANS editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı RHA AJANS değil haberi geçen ajanstır.Replika Saat