Piyasadan haberler

DENIZ, DNZ…Banka, 17 Haziran 2022 tarihinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Dünya Bankası IBRD kaynaklı, 60 milyon ABD Doları tutarında ve 5 yıl vadeli Kredi Sözleşmesi'neimza atmıştır. Kredi, pandemiden etkilenen KOBİ'lerin finansmanında kullanılacaktır....

AYDEM…Şirketin 15.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde oluşan çöplük gazının (LFG) kiralanmasına ilişkin sözleşmenin, ilgili sözleşme hükümleri ve 22.04.2021 tarih ve 270 sayılı Belediye Encümen Kararı uyarınca kiralama süresinin 16.06.2022 tarihinde sona ermesi nedeniyle, bu tarih itibarıyla, 0,6 MWe kurulu gücü olan LFG Santrali tahliye edilmiş ve tesiste bulunan ekipmanların tamamı Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. Söz konusu kiralama süresinin ve üretim lisansı süresinin sona ermesi nedeniyle, 16.06.2022 tarihi itibarıyla, LFG Santralinde Şirketimizin elektrik üretimi gerçekleşmeyecektir.

IMASM…’’17.06.2022 tarihinde Şirketimizle Afrika'da mukim bir müşterimiz arasında anahtar teslimi, 300 ton/gün kapasiteli un değirmeni tesisi kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre tesisin 24.03.2023 tarihinde devreye alınması öngörülmektedir. Sözleşmenin toplam bedeli 3.3 milyon USD olup; 24.06.2022 tarihinde 660.000 USD, 24.10.2022 tarihinde 2.310.000 USD tahsilat yapılacak, kalan 330,000 USD ise tesisin devreye alınmasını müteakiben tahsil edilecektir.’’

ECILC…’’Yatırımcılarımızdan son dönemde iştiraklerimizden elde edilen kar paylarına ilişkin olarak gelen soru ve yorumlar üzerine aşağıda yer alan açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür; İştiraklerimizin 2021 yılı karlarının dağıtımı neticesinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den Şirketimizin payına düşen 169.628.727 TL, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'den 8.581.272 TL ve Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 336.312 TL olmak üzere iştiraklerimizden toplam 178.546.311 TL tutarında temettü geliri elde edilmiştir. İştiraklerimizden elde edilen kar payları, daha önceki dönemlerde olduğu gibi iştiraklerden elde edilen temettü geliri olarak 30.06.2022 tarihli kar zarar tablomuzda "yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler" ana kalemi altında muhasebeleştirilecektir.’’

KENT…’’Daha önce ilgili özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelēz International Inc. tarafından global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan anlaşmalar tamamlanmıştı. Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chıpıta Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita Türkiye), Mondelēz Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben, Mondelēz International politika ve prosedürlerine uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin çalışmalar sonucunda: 1. DRT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından düzenlenen değerleme raporu uyarınca müşterilere mal satma, müşteri ilişkilerini yönetme, ticari faaliyetler aracılığıyla kategori ve marka stratejisi yürütülmesi, müşteri hizmetleri ve Türkiye'deki ticari pazarlama faaliyetlerini barındıran satış işkolu ("Satış İşkolu") için belirlenen adil piyasa değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 9. Maddesinde yer alan eşikleri aşmadığı tespit edilmiş, bu hususta sürecin takip edilmesine ve gerekli bilgilerin kamuya açıklanması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine, 2.Chipita Türkiye ile 30.06.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere bir Varlık Devir Sözleşmesi imzalanarak DRT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre belirlenen adil piyasa değeri üzerinden Satış İşkolu'nun Şirket tarafından Chipita Türkiye'den devralınmasına, 3.Şirketimiz ve Chipita Türkiye arasında, Varlık Devir Sözleşmesi'nde öngörülen işlemler kapsamında gerekli olabilecek ilişkili taraf sözleşmelerinin imzalanmasına karar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda faaliyetlerine Mondelēz International şirketler grubunun üyeleri olarak ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.’’

TAVHL…’’22 Nisan 2020 tarihinde kamuya açıkladığımız faaliyet raporumuzda KOVİD-19 pandemisinin olumsuz etkilerini telafi etmek için ortaklık yaptığımız tüm havacılık otoriteleri ile mücbir sebep telafi süreçlerini başlattığımızı değerli yatırımcılarımıza duyurmuştuk Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarının imtiyaz sahibi şirket olan bağlı ortaklığımız TAV Macedonia DOOEL, TAV Havalimanları ve Kuzey Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı arasında bu konuya istinaden bir anlaşma imzalanmıştır. Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarının Haziran 2030'da sona erecek olan işletme hakkı süreleri, bu anlaşma uyarınca ikişer yıl uzatılmıştır ve söz konusu havalimanlarının işletme hakkı bitiş tarihi Haziran 2032 olarak güncellenmiştir.’’

KLN, KLNMA…’’Bankamızın Dünya Bankası'ndan sağladığı ve toptan bankacılık yöntemiyle kullandırdığı Acil Durum Şirket Desteği Projesi kapsamında Denizbank A.Ş. ile 60 milyon ABD Doları tutarında Aracı Kuruluş Kredisi Sözleşmesi 17.06.2022 tarihinde imzalanmıştır. Aracı Kuruluş Kredisi, ülkemizde Covid-19 salgınından etkilenen KOBİ'lerin finansmana erişimine katkıda bulunmak ve özellikle kadın kapsayıcı işletmeler, genç işletmeler ve az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ'leri desteklemek amacıyla kullandırılacaktır. ‘’

DENIZ, DNZ…Banka, 17 Haziran 2022 tarihinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Dünya Bankası - IBRD kaynaklı, 60 milyon ABD Doları tutarında ve 5 yıl vadeli Kredi Sözleşmesi'ne- imza atmıştır. Kredi, pandemiden etkilenen KOBİ'lerin finansmanında kullanılacaktır.

GESAN…Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımı yapan bir firmadan, farklı noktalarda bulunan 2 Rüzgâr Enerjisi Santraline, Hibrit Güneş Enerjisi Santrali yapımı işi için Donanımlı Beton Köşk ve Trafo, OG Anahtarlama Ürünleri ve Muhtelif Elektrik Ekipmanları ve Malzemeleri siparişi almıştır. Sipariş bedeli 1.088.447, -USD'dir. (Birmilyonseksensekizbindörtyüzkırkyedi, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 18.841.017, - TL'dir.) GRM…’’Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 12,50 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 20.05.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 18.06.2022 tarihinde sona ermektedir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir.’’

KUYAS…16.06.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Mersin ili Silifke ilçesinde yer alan yaklaşık 40.000 hektarlık alanda boksit madeni aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 20 adet 4. grup maden arama ruhsat müracaatında bulunulacaktır.

DESA…’’Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar Deklerasyonuna uyum çalışmalarımız kapsamında, Erişilebilir ve Temiz Enerji kullanmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Düzce'de bulunan 10.000 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisimizde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması planlanmıştır. Düzce fabrikamızın 7.000m²'lik çatı alanında, 1mW gücünde temiz enerji üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenmiş ve bu proje kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 10.06.2025 tarihine kadar geçerli "Yatırım Teşvik Belgesi" onayı alınmıştır. Kurulum çalışmalarının Temmuz 2022'de tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu yatırımımızın 12.000.000 TL seviyesinde olacağı öngörülmektedir. Bu yatırımımızın Düzce tesisimizin enerji ihtiyacının %150 oranında karşılayarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızda öncü bir adım olacağına inanıyoruz. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.’’

GESAN…’’25/03/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, Slovenya menşeili TAB firmasının, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki iştiraki TAB MAK firması ile Stip şehrinin yakınlarında, ‘'Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi'' için anlaşmaya vardığını ve anlaşma tutarının 3.448.500,-Euro olduğu belirtilmişti. Güneş Enerjisi Santrali'nin toplam gücünde yapılacak artırım için TAB MAK firması ile şirketimiz ek anlaşma yapmıştır. Ek anlaşma bedeli 1.481.147,-Euro'dur. (Güncel baz Euro/TL kuru ile ek anlaşma bedeli 26.956.875,-TL'dir.) TAB MAK firması ile şirketimizin yapmış olduğu toplam anlaşma bedeli 4.929.647,-Euro olmuştur. (Dörtmilyondokuzyüzyirmidokuzbinaltıyüzkırkyedi, Euro)’’

HEDEF… Şirket Hedef Holding A.Ş.'nin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde; hakim ortağımız Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş., Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının %99,83'üne iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ile pay devir sözleşmesi imzaladığı 02 Haziran 2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu. 02 Haziran 2022 tarihli duyurumuzda, pay devir sözleşmesinin kapanışı öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve tabi olması halinde Rekabet Kurulu'na başvuru yapılacağı ve izinlerin verilmesi halinde Kapanış hesaplarına esas uyarlamalar gerçekleştirilerek işlemin kapanışının gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Bu çerçevede Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Koru Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuzu değerlendirerek pay devrini uygun bulduğunu şirketimize bildirmiştir. 02.06.2022 tarihli açıklamamızda ifade edildiği üzere, Rekabet Kurulu'na da başvurulmuş olup Rekabet Kurulu nezdindeki pay devri izin süreci devam etmektedir.

HDFGS… Şirket Hedef Holding A.Ş.'nin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde; hakim ortağımız Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş., Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının %99,83'üne iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ile pay devir sözleşmesi imzaladığı 02 Haziran 2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu. 02 Haziran 2022 tarihli duyurumuzda, pay devir sözleşmesinin kapanışı öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve tabi olması halinde Rekabet Kurulu'na başvuru yapılacağı ve izinlerin verilmesi halinde Kapanış hesaplarına esas uyarlamalar gerçekleştirilerek işlemin kapanışının gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Bu çerçevede Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Koru Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuzu değerlendirerek pay devrini uygun bulduğunu şirketimize bildirmiştir. 02.06.2022 tarihli açıklamamızda ifade edildiği üzere, Rekabet Kurulu'na da başvurulmuş olup Rekabet Kurulu nezdindeki pay devri izin süreci devam etmektedir.

EMKEL… Şirketin ortağı Özar Elk.İnş.Turz.Müh.Yat.Tic.A.Ş.'nin 16.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı içsel bilginin açıklanması yükümlülüğü kapsamında sunulmaktadır. 1- Ortağı olduğumuz Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'deki ortaklık payımız zaman içinde çeşitli nedenlerle % 22,87 ‘e kadar inmiştir. Hakim ortak olarak hisse alım programları dahilinde bu oranı arttırmak, Borsada işlem görmekte olan Emkel hisselerine ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin, şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, amacıyla Özar Elk.İnş.Turzm.Müh.Eğt.Yat.İml. ve Tic.A.Ş. ve/veya Arabul ailesi olarak Borsa'dan Emkel hisse alım işlemlerinin başlatılmasına, 2- Yapılacak olan hisse alımının 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutar olarak belirlenmesine, hangisine daha önce varılırsa hisse alımının durdurulmasına veya yeni bir plan açıklanmasına, 3- Hisse alım programının uygulanacağı sürenin azami 3 yıl olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

EKGYO…İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile 16.06.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 2.236.500.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %40 Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 894.600.000 TL

AKSGY… Şirkete ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi'nde kain ve T.C. Üsküdar Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 73, Ada N 1083 ve Parsel N 68'de kayıtlı 3 Bloktan Oluşan Betonarme Karkas Bina ve Arsası'ndan müteşekkil 41.356,83-m2 yüzölçümlü ana gayrimenkulün AVM/Batı Bloğu'nda Zemin Katta yer alan kat mülkiyeti tapusuna bağlı 618/1921318 arsa paylı "Dükkan" niteliğindeki (315) no.lu bağımsız bölüm alıcı ile şirketimiz arasında akdedilen T.C. Beşiktaş 5. Noterliğinin 16 Haziran 2022 tarihli ve 10440 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi uyarınca 43.175.000,00-TL + KDV (%18) bedelle satılmış ve KDV dahil satış ve devir bedeli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi'nin tanzim ve imza tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmiştir.

KONTR… Bağlı ortaklık Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.; İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip, Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi yatırımı kapsamında kullanılmak üzere yukarıda ayrıntıları verilen 5.734,84m2 araziyi satın almıştır.

KONTR… Bağlı ortaklık Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.; İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip, Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi yatırımı kapsamında kullanılmak üzere yukarıda ayrıntıları verilen 8.089,79 m2 araziyi satın almıştır.

KONTR… Bağlı ortaklık Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.; İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip, Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi yatırımı kapsamında kullanılmak üzere yukarıda ayrıntıları verilen 16.677,96 m2 araziyi satın almıştır.

FRIGO… Şirket 17.06.2022 tarihinde büyüme stratejisini sürdürmek adına Jr sous chef markası ile faaliyet gösteren Kaja Natural Foods Gıda ve Ürün Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. %50 payını 650.000 TL bedel ile satın almıştır. Bu bağlamda Yönetim Kurulumuz 17.06.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliğiyle almışlardır: 1. Ticari merkezi "Eyüp Sultan Mah., Kalender Sok., Erlog Lojistik Blok N 1, İç Kapı N 2, Sancaktepe/İSTANBUL" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 197555-5 sicil numarasında tescilli ve Sultanbeyli Vergi Dairesi'nin 4610841478 vergi sicil numarasında kayıtlı KAJA NATURAL FOODS GIDA VE ÜRÜN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirkette ("Şirket") pay sahibi DENİZ EGE KARAKOÇ'tan Şirket sermayesinin %50 oranına denk gelen, 26.000 (yirmialtıbin) adet, beher pay bedeli 25-TL kıymetinde payın 650.000,00-TL satış bedeli ile satın alınarak Şirket'e ortak olunmasına, 2. Şirketimiz tarafından yapılan satın almanın SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli işlem olarak sayılmadığından, ayrılma hakkının doğmadığının kamuoyuna duyurulmasına 3. İşbu hususlarda sair tüm iş ve işlemlerin ifasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

20 Haz 2022 - 09:12 - Ekonomigöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak RHA AJANS Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan RHA AJANS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler RHA AJANS editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı RHA AJANS değil haberi geçen ajanstır.Replika Saat